طبق نظریه انتخاب، دنیای مطلوب یک تجربه شخصی و کوچک است که از زمان تولدتان خلق می­شود و با ایده­آل های شما ساخته می­شود.

این دنیا نمایانگر روابط، اعتقادات و ارزش های یک شخص است.

آلبوم تصویری شخصی

دکتر گلسر دنیای مطلوب را به عنوان “آلبوم تصویری شخصی” در نظر گرفته که از همه افراد ، چیزها ، ایده ها و آرمان هایی که  به ما احساس خوب و دلنشینی می دهند تشکیل شده است.

دنیای مطلوب یا دنیای کیفی ، کیفیت زندگی ما را افزایش می دهد.

دنیای مطلوب

نیازهای اساسی انسان یا همان نیازهای ژنتیک انگیزه عمومی برای همه رفتارهای انسان است در حالی که دنیای مطلوب انگیزه خاص است.

نیازهای اساسی انسان آنچه را که نیاز داریم توصیف می­کند و تصاویر دنیای مطلوب نحوه تأمین این نیازها را با جزئیات بیان می­کند.

نیازهای اساسی انسان بین همه مردم جهان مشترک  است.

در حالی که دنیای مطلوب ما بی نظیر و منحصر به فرد و کاملا شخصی است و فقط مختص به خود فرد می باشد.

شروع دنیای جدید

شروع دنیای مطلوب از همان ابتدای زندگی ما می­باشد، درواقع هنگامی که مادر با نوزاد خود برای اولین بار صحبت می­کند، وارد دنیای مطلوب کودک شده است.

دنیای مطلوب توسط دکتر ویلیام گلاسر روانپزشک آمریکایی که مبدع نظریه تئوری انتخاب است بعد از نیازهای ژنتیک مطرح شده است.

ما ساختن دنیای مطلوب را از همان ابتدای زندگی آغاز می کنیم ، درواقع  از همان هنگامی که مادر با نوزاد خود اولین ارتباط را برقرار می کند ، با او صحبت می­کند ، نوازشش می کند ، به او شیر می دهد و استحمامش می نماید وارد دنیای مطلوب کودک شده است.

همچنین بخوانید  گاو نه من شیر!!!

تصاویر در دنیایی متفاوت

درهای دنیای مطلوب همواره باز هستند و ما می توانیم تصاویر جدید را وارد آلبوم جهان کیفی خویش نماییم و یا اینکه تصاویری را از آن خارج کنیم.

درون دنیای مطلوب نیز تصاویر بر اساس میزان اهمیتشان جاسازی می گردند.

تمام تصاویر آرشیو شده در دنیای مطلوب ، تصاویری هستند که به ما احساس خوب می دهند و ما دوستشان داریم.

بنابراین هیچکس نمی تواند فرد دیگری را مجبور نماید که تصویری را از دنیای مطلوبش حذف نماید.

بلکه هر شخصی اختیاردار دنیای مطلوبش است و به عبارتی ، هر انسانی فرمانروای مطلق دنیای مطلوبش می باشد.

منظور از جهان ایده آل این است که دوست داریم با چه کسانی ارتباط داشته باشیم، به کجا سفر کنیم، چه عقایدی را باور داشته باشیم، همه به ما بستگی دارد.

دنیای مطلوب پایه و اساس تصمیم‌ها و قضاوت‌ها و زندگی من است اما دلیلی ندارد پایه و تصمیم و اساس زندگی دیگران هم باشد.