نیازها و احساسات پایه‌ انسان

ویلیام گلسر در فصل دوم کتاب نظریه انتخاب یه نیازهای ژنتیک و احساسات بنیادین انسان­ها پرداخته است.

کتاب نظریه انتخاب کتابی است که به وسیله ویلیام گلسر نوشته شده است و محبوبیت بسیاری نیز در میان مخاطبان دارد.

ویلیام در این کتاب به پنج نیاز اساسی انسان­ها اشاره نموده است که ما در این مقاله به آن­ها خواهیم پرداخت.

نیازهای ژنتیک

نیازهای پایه انسان بر اساس مدل ویلیام گلسر

پنج نیاز اساسی انسان بر اساس تئوری انتخاب :

  • نیاز به بقا

  • نیاز به عشق و احساس تعلق

  • نیاز به قدرت

  • نیاز به آزادی

  • نیاز به تفریح

نیاز به بقا ، تنها نیاز فیزیولوژیک انسان هاست و بقیه نیازها که به مرور از دل نیاز اول برآمده است نیازهای روانشناختی می باشند.

 

۱- نیاز به بقا:

اولین نیاز انسان که در تئوری انتخاب به آن اشاره شده است ،

نیاز به بقا می­باشد که به معنی نیازهای جسمانی افراد به آب و غذا، هوا، پوشاک و… است.

بنابراین اولین و مهم­ترین نیاز همه ما انسان ها ، نیاز به بقا است که به تامین امنیت برای ادامه زندگی نیز اشاره دارد.

ادامه نسل و فرزندآوری و همچنین نیاز جنسی نیز در دسته نیاز به بقا قرار می گیرند.

 

۲-نیاز به عشق:

همه ما می­دانیم که نیازهای عاطفیو احساسی در وجود همه افراد می­باشد.

ویلیام گلاسر دومین نیاز انسان را احساس تعلق و عشق دانسته و در مفهوم سلامت روانی فرد به روابط متقابل نیز اشاره نموده است.

ویلیام گلسر معتقد بود که این نیازهای ژنتیک مهم ترین اصول زندگی افراد بوده و نیاز به تعامل و عشق و احساس تایین کننده رفتار افراد می­باشد.

همچنین بخوانید  دنیای ادراکی

ما انسانها نیازمندیم که دوست بداریم و دوست داشته شویم.

 

نیازهای ژنتیک

۳- نیاز به قدرت:

همه انسان­ها خواهان کسب قدرت و ثروت و موفقیت هستند.

از نظر کتاب تئوری انتخاب یکی دیگر از نیازهای ژنتیک در افراد نیاز به قدرت است،

که موجب تاثیرگذاری بیش­تر برای رسیدن به موفقیت، خود ارزشمندی، شهرت و … می­ گردد.

 

۴- آزادی:

آزادی و خودمختاری از جمله نیازهایی است که انتخاب را برای انسان­ها میسر ساخته

و فرد می­تواند خود انتخاب کند که چگونه و در چه شرایطی زندگی کند و تجربه بدست آورد.

معنای آزادی که همه افراد در تصور خود دارند، این است که هر طور که بخواهند می­توانند زندگی کنند.

هر چه این نیاز در فردی بالاتر باشد ، تمایل به خودمختاری نیز در وی بالا است.

 

۵- تفریح:

از آخرین نیازهای ژنتیک که در وجود انسان­ها است و در کتاب ویلیام نیز به آن اشاره شده است

نیاز به تفریح و سرگرمی و گشت و گذار می­باشد‌ ما انسان­هایی هستیم که همیشه میخندیم و به دنبال لذت و تفریح می­باشیم.

تفریح گرچه به عنوان آخرین نیاز معرفی شده است ولی ارزشش کم نیست.

البته بدون تفریح هم می توان زنده ماند و زندگی کرد ولی تفریح به ارتقا کیفیت در زندگی کمک شایانی می کند.