رفتار کلی

ویلیام گلسر در کتاب تئوری انتخاب خود می گوید آنچه که از ما انسان ها سر می زند ، رفتار است. در تئوری انتخاب رفتارها را تحت عنوان رفتار کلی  Total Behaviorنامگذاری می کنند. رفتار کلی در انسان از چهار مولفه تشکیل یافته است و اگرچه ظاهرا از هم جدا هستند ولی از درون یک سیستم را تشکیل می دهند. لذا گلاسر رفتار انسانها را به ماشین تشبیه می کند و از آن به عنوان ماشین رفتار یاد می نماید. این چهار مولفه عبارتند از :

فکر : تحلیل ، استدلال و …

عمل : دویدن ، خندیدن ، گریه کردن و …

فیزیولوژی : عرق ریختن ، لرزش بدن و …

احساس : ترس ، غم ، شادی و …

چرخ های جلوی ماشین فکر و عمل هستند و چرخ های عقب ، فیزیولوژی و احساس. این بدین معنی است که اگر فکر تغییر یابد به تبع آن فیزیولوژی و احساس هم تغییر می یابند.

چرا رفتار می کنیم؟

ما در اکثر اوقات رفتارهایمان را انتخاب می کنیم به این دلیل که به طور مداوم سعی در تأمین یک یا چند مورد از پنج نیاز اساسی داریم (بقا، قدرت، عشق، آزادی، تفریح) که بخشی از ساختار ژنتیکی ما هستند. درک این نیازها و (نیازهای اساسی، دنیای مطلوب ،دنیای ادراکی ، مکان مقایسه و سیستم رفتار کلی) می تواند به ما در ایجاد و حفظ روابط خشنودتری  با افراد مهم کمک کند.

رفتار کلی در تئوری انتخاب

تمام رفتارهای کلی انتخاب هستند

  1. تنها شخصی که می­توانیم رفتار کلی او را کنترل کنیم، رفتار خود ماست.
  2. تنها چیزی که می­توانیم به فرد دیگری بدهیم، اطلاعات است. و برخورد ما با اطلاعات نیز به خودمان بستگی دارد.
  3. تمام مشکلات روانشناختی طولانی مدت، مشکلات رابطه هستند.
  4. رابطه همیشه بخشی از زندگی فعلی ماست.
  5. آنچه در گذشته رخ داده است با آنچه امروز هستیم ارتباط دارد، اما ما فقط در حال حاضر می­توانیم نیازهای اساسی خود را برآورده کنیم و برای ادامه ارضای آن­ها در آینده برنامه ریزی می­کنیم.
  6. ما فقط می توانیم با ارضای تصاویر موجود در دنیای کیفی ، نیازهای خود را برآورده کنیم.
  7. تمام کاری که ما می کنیم رفتار است.
  8. تمام رفتار یک رفتار کلی است و از چهار جز تشکیل شده است: عمل، تفکر، احساس و فیزیولوژی
  9. ما فقط کنترل مستقیمی بر عمل و فکر داریم. ما فقط می­توانیم احساس و فیزیولوژی خود را به طور غیر مستقیم از طریق نحوه انتخاب عمل و فکر کنترل کنیم.
  • تمام رفتار کلی توسط افعال تعیین می­شود.
همچنین بخوانید  نیازهای ژنتیک