کارگاه آموزش مهارت فن بیان

اگر درون گرا هستید و به یادگیری مهارت های کلامی احساس نیاز می کنید. اگر ترس از صحبت کردن در میان جمع دارید این کارگاه به شما کمک می کند تا بتوانید بر ترس خود غلبه کنید.

Go to Top