از هر دری سخنی

صفحه اصلی/از هر دری سخنی

کتابخوانی دوره ای در مجموعه “اکنون”

کتاب هایی که برای دوره کتابخوانی انتخاب می شوند در حیطه روانشناسی ، توسعه مهارت های فردی و خودشناسی می باشند. سعی ما در مجموعه اکنون بر این است که مطالبی کاربردی به شما عزیزان ارائه کنیم لذا کتبی که گزینش می شوند از این ویژگی برخوردارند.

By |۲۰۱۹-۰۸-۳۱T۰۶:۴۷:۲۶+۰۳:۳۰خرداد jS ۱۳۹۸|از هر دری سخنی|بدون ديدگاه
Go to Top