About فریبا زنوزی

من فریبا زنوزی هستم . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کارم هم مشاوره است در زمینه بهبود فردی ، خانواده ، ازدواج و زوج درمانی هم آموزش که در موضوعات ذکر شده کارگاه و دوره های آموزشی برگزار می کنم.

سخنرانی در مرکز فرهنگی ایرانیان مقیم آمریکا در هیوستون تگزاس با موضوع زندگی متعادل

سخنرانی در مرکز فرهنگی ایرانیان مقیم امریکا در هیوستون تگزاس [...]

گزارش سمینار “شادی را به خانه هایمان دعوت کنیم”

گزارش سمینار"شادی را به خانه هایمان دعوت کنیم" این سمینار [...]

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل

اکنون راهکارهایی برای زیستن در زمان حال www.aknoonsite.com بازدارنده ها [...]

Go to Top