سخنرانی در مرکز فرهنگی ایرانیان مقیم امریکا در هیوستون تگزاس موضوع سخنرانی : زندگی متعادل

سمیناری در تاریخ دی ماه ۹۶ به دعوت مرکز فرهنگی ایرانیان مقیم امریکا در شهر هیوستون تگزاس برگزار گردید . در این سمینار فریبا زنوزی به عنوان سخنران با موضوع “زندگی متعادل” به سخنرانی پرداخت. وی در این سمینار ، نیازهای پنجگانه اساسی را تبیین و تشریح نمود. این برنامه در میان خانواده های ایرانی مقیم امریکا که اقامت برخی از آنها قدمتی چهل ساله دارد اجرا گردید.

در ادامه تصاویر این سمینار را می توانید مشاهده نمایید.
زندگی متعادل
تصویر شماره یک – سخنرانی هیوستون آمریکا
زندگی متعادل
تصویر شماره دو – سخنرانی هیوستون آمریکا
تصویر شماره سه – سخنرانی هیوستون آمریکا
اکنون سایت
همچنین بخوانید  گزارش تصویری کارگاه شخصیت شناسی