کارگاه MBTI در تاریخ یکشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ با حضور شرکت کنندگان برگزار شد.

طول مدت کارگاه سه ساعت بود و برنامه ای که در ادامه خواهد آمد و در اختیار حاضرین قرار گرفت شامل این موارد بود :

  • خوشامدگویی
  • مختصری درباره تعارضات
  • تاریخچه آزمون شخصیت شناسی MBTI
  • انجام آزمون
  • نمره گذاری و تعیین تیپ شخصیتی
  • استراحت
  • تدریس ترجیحات یا ابعاد چهارگانه
  • بازگشت به مبحث تعارض
  • دو توصیه بازدارنده و ایجادکننده نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

 

علاوه بر محتوایی که ذکر گردید ، جزوه ی رنگی درس نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

در ادامه ، تصاویر مربوط به کارگاه را مشاهده می کنید.

گزارش تصویری کارگاه شخصیت شناسی
گزارش تصویری کارگاه شخصیت شناسی

گزارش تصویری کارگاه شخصیت شناسی

 

گزارش تصویری کارگاه شخصیت شناسی

 

گزارش تصویری کارگاه شخصیت شناسی

 

گزارش تصویری کارگاه شخصیت شناسی

 

گزارش تصویری کارگاه شخصیت شناسی

 

گزارش تصویری کارگاه شخصیت شناسی

گزارش تصویری کارگاه شخصیت شناسی

منبع : اکنون سایت / گزارش تصویری

 

همچنین بخوانید  سخنرانی در مرکز فرهنگی ایرانیان مقیم آمریکا در هیوستون تگزاس با موضوع زندگی متعادل