کتاب بخوانیم

تابستان با روزهای بلندش از ما دعوت می کند تا
بیشتر بخوانیم
بیشتر بدانیم
بیشتر بیاندیشیم
بهتر عمل کنیم.

از ابتدای فصل تابستان در مجموعه “اکنون” کتابخوانیِ دوره ای برگزار می گردد.

کتاب هایی که برای دوره کتابخوانی انتخاب می شوند در حیطه روانشناسی ، توسعه مهارت های فردی و خودشناسی می باشند.

سعی ما در مجموعه اکنون بر این است که مطالبی کاربردی به شما عزیزان ارائه کنیم لذا کتبی که گزینش می شوند از این ویژگی برخوردارند.

تعداد جلساتی که به هر کتاب اختصاص داده می شود به حجم و محتوای کتاب بستگی دارد.

در هر جلسه فصول تعیین شده مورد بررسی قرار می گیرد و مباحث کتاب توسط تسهیلگران تشریح می شود.

اگر تمریناتی نیز در متن کتاب ها پیشنهاد شده باشد توسط تسهیلگران توضیح داده می شود.

تسهیلگران :

ناهید ابطحی _ روانشناس بالینی
فریبا زنوزی _ روانشناس بالینی

دوره اول (دوم تیرماه) رایگان است.
ولی ثبت نام الزامی است.

جهت ثبت نام با شماره ۶۶۵۱۴۷۷۱ تماس گرفته
و یا
به آی دی تلگرامی زیر پیام ارسال نمایید.
:id:@fariba_zonoozi

همچنین بخوانید  دنیای مطلوب