غلبه بر اضطراب

و

ترس از صحبت کردن در جمع

 

امروزه ارتقاء مهارت های کلامی یک ضرورت است. دلایل زیادی وجود دارد که ما را مجاب می کند تا در رسید به این هدف تلاش کنیم.

 

پایین بودن مهارت های کلامی یا ترس از صحبت کردن در جمع و خجولی باعث می شود که فرد نتواند خواسته هایش را بیا نماید یا به شیوه ای مطلوب درخواستش ارائه کند.

 

ترس باعث می شود که فرد دچار تپش قلب گردد و عطای ابراز وجود را به لقایش ببخشاید. خجولیو ترس هر دو از یک جنس هستند

و ما قصد داریم در محیطی امن با تمرینات عملی و کاربردیبه شما در غلبه بر این احساس ناخوشایند کمک کنیم.

 

اگر درون گرا هستید

و به یادگیری مهارت های کلامی احساس نیاز می کنید.

اگر ترس از صحبت کردن در میان جمع دارید

این کارگاه به شما کمک می کند تا بتوانید بر ترس خود غلبه کنید.

 

مدرس : فریبا زنوزی

روانشناس و مربی توسعه مهارت های فردی

 

همچنین بخوانید  مدیریت وزن