دنیای ادراکی

ما دنیای واقعی را از طریق سیستمی به نام سیستم ادراکی درک می کنیم. اطلاعات مربوط به دنیای واقعی ابتدا از طریق سیستم حسی به ما می­رسد: چشم­ها، گوش­ها، بینی، دهان و پوست. در مرحله بعد، این احساسات از سیستم ادراکی ما عبور می­کنند

رفتار کلی در تئوری انتخاب

ویلیام گلسر در کتاب تئوری انتخاب خود می گوید آنچه که از ما انسان ها سر می زند ، رفتار است. در تئوری انتخاب رفتارها را تحت عنوان رفتار کلی  Total Behaviorنامگذاری می کنند.

کتابخوانی دوره ای در مجموعه “اکنون”

کتاب هایی که برای دوره کتابخوانی انتخاب می شوند در حیطه روانشناسی ، توسعه مهارت های فردی و خودشناسی می باشند. سعی ما در مجموعه اکنون بر این است که مطالبی کاربردی به شما عزیزان ارائه کنیم لذا کتبی که گزینش می شوند از این ویژگی برخوردارند.

کارگاه آموزش مهارت فن بیان

اگر درون گرا هستید و به یادگیری مهارت های کلامی احساس نیاز می کنید. اگر ترس از صحبت کردن در میان جمع دارید این کارگاه به شما کمک می کند تا بتوانید بر ترس خود غلبه کنید.

Go to Top